Одбрана на магистерска, Гордијана Шекуткоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.12.2018. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Гордијана Шекуткоска дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Определување на криви на повредливост на објекти од неармирана ѕидарија со доминантно носиви ѕидови во еден правец