Одбрана на магистерска, Горан Гошевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 29.06.2023. (четврток) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Горан Гошевски дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Модели на податоци за телекомуникациски инфраструктурни објекти и аквизиција на конструктивни елементи”