Одбрана на магистерска, Горанчо Цветанов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 24.09,2018. (понеделник), со почеток  во 13.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Горанчо Цветанов дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Компаративност на пристапите и процедурите за проценка на вредност на недвижности во Македонија и САД