Одбрана на магистерска, Гаврил Трајкоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 23.12.2020 (среда), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Гаврил Трајкоски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Влијание на интензитетот на градење на објекти од класата А2-1 врз вредноста на недвижностите во општините Охрид и Струга