Одбрана на магистерска, Влатко Џоровски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 28.09.2023. (четврток) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Влатко Џоровски дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Референтност и реализација на вештачења од областа на катастар