Одбрана на магистерска, Влатка Најденоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 20.07.2023. (четврток) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Влатка Најденоска дипл. инж.арх.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Организациската структура на градежното претпријатие во функција на неговото ефикасно работење