Одбрана на магистерска, Владимир Ѓорѓиев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 09.10.2018. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Владимир Ѓорѓиев дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Базични релации на даночната политика со проценетата вредност на недвижности од масовните пристапи