Одбрана на магистерска, Владимир Стефановски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.07.2019. (вторник), со почеток во 16.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Владимир Стефановски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Тир зоните поттик врз порастот на цените на недвижностите во нивна околина