Одбрана на магистерска, Виолета Стевановиќ

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 09.07.2018. (понеделник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Виолета Стевановиќ, дипл. геод. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Наменска типизација на недвижностите како влијателен фактор во администрирањето со нив