Одбрана на магистерска, Виктор Попорданоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 12.11.2018. (понеделник), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Виктор Попорданоски дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Подобрување на карактеристиките на асфалтот со цел намалување на бучавата од коловозот