Одбрана на магистерска, Верче Трајчева

СООПШТЕНИЕ

На ден 21.07.2021 (среда), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Верче Трајчева, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :


Методологија за управување со ризици од одрони кај постојна патна инфраструктура