Одбрана на магистерска, Верица Нешовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.07.2023. (понеделник) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Верица Нешовска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Технолошка функционалност на е- кат платформи во националниот катастарски систем