Одбрана на магистерска, Валерија Маркоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 28.06.2023. (среда) со почеток во 14.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Валерија Маркоска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Споредба на 3Д катастарски системи во европски и земји од други континенти”