Одбрана на магистерска, Булент Сулооџа

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 19.04.2018. (четврток), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Булент Сулооџа дипл.геот.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа поднаслов :

,,Емпириско – аналитички пристап за заштита на ископ во цврсти карпести маси