Одбрана на магистерска, Бранкица Маринковска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.10.2023. (понеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Бранкица Маринковска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на квалитетот на сателитските мерења при непогодни теренски услови