Одбрана на магистерска, Бојан Д. Крстев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 03.11.2021. (среда) со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Бојан Д. Крстев

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Примена на посредно израмнување со услови меѓу непознатите големини во наменските мрежи