Одбрана на магистерска, Бојан Атанасов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.10.2023. (среда) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Бојан Атанасов дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на стабилноста на тунелска облога во услови на пожар