Одбрана на магистерска, Борјана Богатиноска

Датум

среда 12. април 8400
У 15:52

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.03.2019. (вторник), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Борјана Богатиноска дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Идентификација на зони со стагнација кај речни делти и нивно влијание врз животната средина