Одбрана на магистерска, Блажески Димитар

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 02.12.2022. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Блажески Димитар дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,ПРОЦЕНКА И ПРОЦЕНИТЕЛСТВО НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА