Одбрана на магистерска, Благица Симеонова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 11.06.2018. (понеделник), со почеток  во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Благица Симеонова дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Типизирани Европски стандарди за подигање на капацитетите на човековите ресурси и нивната примена во дејноста ориентирана кон катастарските системи