Одбрана на магистерска, Билјана Маневска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 24.8.2018 г. (петок), со почеток  во 11.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Билјана Маневска, дипл. град. инж.  јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Влијание на обвивката на објектот врз појавата на кондензација и на летно прегревање кај енергетски ефикасните објекти