Одбрана на магистерска, Билјана Гулабовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 4.9.2018 г. (вторник), со почеток  во 11.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Билјана Гулабовска, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, ВЛИЈАНИЕ НА ОДРЖЛИВОСТА ВРЗ ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ