Одбрана на магистерска, Бесим Алиу

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.09.2023. (понеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Бесим Алиу дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Корелација на системите за администрирање со недвижности и процесите за утврдување на нивните вредности”