Одбрана на магистерска, Бедри Точи

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 01.03.2023. (среда) со почеток во 14.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Бедри Точи дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,Анализа на хидраулички карактеристики кај водоснабдителен систем без резервоарски простор