Одбрана на магистерска, Анџела Баевска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.06.2023. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Анџела Баевска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Методи за пресметување на гранична состојба на носивост при пробивање кај безгредови плочи