Одбрана на магистерска, Анѓелеска Симоновска

Датум

понеделник 24. јули 8800
У 17:02

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.12.2023. (вторник) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Анѓелеска Симоновска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Геотехничко зонирање на теренот за градби во урбани средини