Одбрана на магистерска, Антонио Костов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.09.2023. (вторник) со почеток во 10.30 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Антонио Костов дипл. инж.геотех.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Споредбена анализа на критериуми за избор на геолошки материјали кај камено-насипни брани