Одбрана на магистерска, Антонио Грујовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 04.04.2022 (понеделник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Антонио Грујовски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Проектирање на челична конструкција за производна хала според Еврокод”