Одбрана на магистерска, Андреј Јовановски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 27.05.2021. (петок) со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Андреј Јовановски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Споредбени анализи на системи за јавен превоз во урбана средина