Одбрана на магистерска, Андреј Стојкоски

Датум

вторник 23. април 2024
У 12:00

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.04.2024. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Андреј Стојкоски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Анализа на коловите како геотермално активни конструктивни елементи