Одбрана на магистерска, Андреа Велекова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.05.2023. (среда) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Андреа Велекова дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Топлински својства на одржлив цементен композитен материјал со слама