Одбрана на магистерска, Ангелина Десовска Ристова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 12.04.2021 (понеделник), со почеток во 09.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Ангелина Десовска Ристова, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Проектен менаџмент во градежништво во услови на кризна и вонредна состојба