Одбрана на магистерска, Ангела Шишкин

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.11.2022. (петок) со почеток во 14.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ангела Шишкин

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Анализа на влијанија на интензивните врнежи врз капацитетот на канализационата мрежа