Одбрана на магистерска, Ана Шундовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.11.2022. (четврток) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ана Шундовска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,Примена на модели за машинско учење кај системи за мониторинг на конструкции