Одбрана на магистерска, Ана Филиповска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.04.2023. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ана Филиповска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Концепт за редефинирање на статички позиции на кофакторските конструкции со динмички препораки во националната петодологија за проценка на недвижности”