Одбрана на магистерска, Ана Николовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 13.12.2019. (петок), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ана Николовска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Потреба од нови бизнис модели во работењето на геодетските компании за конкурентно следење на сервисните домени од националниот катастарски состем