Одбрана на магистерски труд – Ана Илиевска

Датум

среда 24. мај 0800
У 16:15

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.03.2021 (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Ана Илиевска, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
УЛОГАТА НА ГРАДЕЖНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ВО РЕДУКЦИЈА НА ЕФЕКТОТ НА УРБАН ТОПЛИНСКИ ОСТРОВ