Одбрана на магистерска, Ана Ефремова Димитрова

СООПШТЕНИЕ

На ден 23.07.2021 (петок), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Ана Ефремова Димитрова, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :


Отворен концепт за регионална поврзаност на НИПП базиран на

INSPIRE директива“