Одбрана на магистерска, Ана Димитровска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.01.2020. (четврток), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ана Димитровска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Методи и мерки за зачувување на енергијата кај хотели