Одбрана на магистерска, Анастасија Радевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 30.08.2022. (вторник) со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Анастасија Радевски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Анализа на производна хала според Еврокод