Одбрана на магистерска, Александра Цветановска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 17.10.2023. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Александра Цветановска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Влијание на условите на потпирање на челичните столбови врз нивната пожарна отпорност