Одбрана на магистерска, Александра Паскали Цветковска

Датум

петок 19. мај 8400
У 17:00

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 20.11.2023. (понеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Александра Паскали Цветковска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Модели за определување на носивост кај цврсти карпести маси согласно Еврокод 7”