Одбрана на магистерска, Александра Лозаноска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.09.2023. (понеделник) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Александра Лозаноска дипл.гeoд.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

 ,, Имплементација на SCRUM пристапот при реализација на проекти за линиски инфраструктурни објекти”