Одбрана на магистерска, Александар Јовевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.04.2023. (среда) со почеток во 13.30 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Александар Јовевски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 ,, Анализа и димензионирање на челична индустриска хала според Еврокод