Одбрана на магистерска, Александар Руменовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 11.07.2018. (среда), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Александар Руменовски, дипл. град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Сеизмичка носивост на објекти од неармирана ѕидарија со флексибилна меѓукатна конструкција