Одбрана на магистерска, Александар Кавазов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.12.2018. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Александар Кавазов дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Информациско моделирање во функција на ефикасна реализација на градежните проекти