Одбрана на магистерска, Александар Иванџиков

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.07.2019. (понеделник), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Александар Иванџиков

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на влијателни геотехнички услови за изведба на конструкции во карпи со слаб квалитет