Одбрана на магистерска, Александар Божинов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 29.12.2021. (среда) со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Александар Божинов

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Нумеричка анализа на пропагација на

поплавен бран при уривање на брана