Одбрана на магистерска, Албнор Насуфи

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 01.09.2022г (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Албнор Насуфи дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

                 ,, Влијанија од полу – крути врски кај челичните рамки“