Одбрана на магистерска, Адмир Кајримановски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 25.12.2020 г. (петок), со почеток во 12.00 часот со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Адмир Кајримановски, дипл. град. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Однесување на конструкции со флексибилен кат на дејство на земјотрес.”